piątek, 22 października 2010

CZYTELNIA WYKONUJE:
  • usługi kserograficzne (wyłącznie z materiałów własnych Czytelni),
  • wydruki z internetu i programu Legalis ,
  • usługi bibliograficzne(zestawienia bibliograficzne) ,
  • wypożyczenia międzybiblioteczne,
  • skanowanie materiałów bibliotecznych.
   Powyższe usługi płatne są wg cennika Biblioteki


      Zapraszamy również nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych oraz średnich na lekcje biblioteczne, prezentujące zbiory i usługi Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie.